CoE logo
Venice Logo

CDL-AD(2022)054-ukr
Україна – Bисновок щодо проєкту закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних засадах», ухвалено Венеційською комісією на 133-му пленарному засіданні (Венеція, 16-17 грудня 2022 р.)

Choose a year 

© Council of Europe 2007-2024